27

การรับรองวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นขั้นตอนที่ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาได้รับการรับรองโดยสถานทูตสหรัฐ การรับรองใบรับรองปริญญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความจริงแท้ของสิ่งเดียวกันและไม่ว่าผู้สมัครจะยังคงมีคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อเป็นนักเรียนหรือผู้อยู่อาศัย
การศึกษาที่สูงขึ้นโดยปกติการรับรองใบรับรองปริญญาจะทำเพื่อ:

  • วีซ่าครอบครัว
  • เข้าเรียนในโรงเรียน
  • วัตถุประสงค์งานในยูเออี

ใบรับรองวุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้รับวีซ่าการจ้างงานในยูเออี สิ่งนี้ต้องมีการรับรองใบรับรองปริญญาต้นฉบับก่อนจากประเทศที่มีการออกปริญญาและรับรองในภายหลังจากสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กระบวนการนี้ตรวจสอบความถูกต้องของระดับและยืนยันว่าใบรับรองเป็นของแท้ รับจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการรับรองใบรับรองปริญญาสำหรับยูเออี:

  • การรับรอง HRD
  • การยืนยันการไฟฟ้านครหลวง
  • การรับรองจากสถานทูต
  • การรับรอง MOFA

เอกสารจะต้องมีการปิดผนึกและลงนามจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ใบรับรองได้รับการพิจารณารับรองความถูกต้อง เฉพาะในกรณีที่กระบวนการใด ๆ เสร็จสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์จากนั้นหนึ่งสามารถรับการรับรองใบรับรองปริญญาของเธอสำหรับยูเออี คนที่มีความสนใจในการพบกับโอกาสในยูเออีบทความการจัดการธุรกิจพวกเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายให้เสร็จก่อน รัฐบาลยูเออีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเอกสารของผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบ

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองใบรับรองปริญญาสำหรับ UAE

  • ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญา
  • สำเนาหนังสือเดินทาง

การรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปริญญานั้นมีประโยชน์ในการได้รับวีซ่าสำหรับโปรไฟล์มืออาชีพ การรับรองคุณวุฒิปริญญานั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพ จุดประสงค์หลักของการรับรองคุณวุฒิปริญญาคือการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะและยังยืนยันว่าเอกสารที่ส่งเป็นของแท้ ในการใช้ใบรับรองปริญญาใด ๆ ที่ออกให้จากประเทศของคุณในยูเออีเป็นสิ่งสำคัญที่ใบรับรองเหล่านี้ควรมีส่วนร่วมภายใต้อำนาจที่สมบูรณ์แบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *