บริการ – บริษัท , ธุรกิจ, การลงทะเบียนลิขสิทธิ์และการรวมกิจการ

  การจดทะเบียนบริษัทสุโขทัยเครื่องหมายการค้าถือเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของโปรแกรมป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท […]

การประชุมทางธุรกิจ

31-The Business Meeting

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแล้ว คุณไม่ได้ต่อต้านการประชุม ในความเป็นจริงคุณสามารถนึกถึงการเข้าร่วมการประชุมหนึ่งหรือสองครั้งในชีวิตของคุณในสิ่งที่สำเร็จได้จริง […]

โซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

hands exhibiting the cloud computing symbol

ในการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มภารกิจที่สำคัญที่สุดของผู้จัดการคือการดูว่าทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มและวัตถุประสงค์และวิธีการในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ถ้าความพยายามของกลุ่มคือการมีประสิทธิภาพคนต้องรู้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะบรรลุผลได้อย่างไร นี่เป็นหน้าที่ของโซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ […]

ทำไมต้องใช้โค้ชธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจ?

31-Why Use a Business Coach for Business Development

  โค้ชธุรกิจจะช่วยคุณในการสร้างทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ที่คุณต้องนำและจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะช่วยคุณในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจของคุณและทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ควรจะเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจของคุณ […]