การประชุมทางธุรกิจ

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแล้ว คุณไม่ได้ต่อต้านการประชุม ในความเป็นจริงคุณสามารถนึกถึงการเข้าร่วมการประชุมหนึ่งหรือสองครั้งในชีวิตของคุณในสิ่งที่สำเร็จได้จริง […]

โซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ในการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มภารกิจที่สำคัญที่สุดของผู้จัดการคือการดูว่าทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มและวัตถุประสงค์และวิธีการในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ถ้าความพยายามของกลุ่มคือการมีประสิทธิภาพคนต้องรู้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะบรรลุผลได้อย่างไร นี่เป็นหน้าที่ของโซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ […]