ต้นไม้จาการ์ดา

Lone Maple Tree --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Jacaranda เป็นพืชที่ออกดอกและมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของภาคใต้และอเมริกากลาง ในหลายส่วนของโลกการบานของต้นนี้ได้รับการต้อนรับเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูใบไม้ผลิ […]